Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > KORONAVIRUS - informace z regionu

Jaká opatření přijalo město Dvůr Králové nad Labem v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu - vyjádření starosty města

Redakce / 12.03.2020
Dnes proběhlo jednání zastupitelstva města. Řešila se řada běžných záležitost města o kterých se zmíníme později. Dnes jsme se zeptali, jaká opatření přijalo město Dvůr Králové nad Labem v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Odpovídá starosta města Jan Jarolím a tisková mluvčí Miroslava Kameníková.
Kontakty zmiňované na konci prohlášení sem doplníme postupně.

Kontakty zmiňované na konci reportáže
Odbor školství, kultury a sociálních věcí (ŠKS):

499 318 293
- Bc. Kateřina Pištorová vedoucí odboru školství, kultury a sociálních věcí,

499 318 238, 603 325 068
- Mgr. Dagmar Motalová vedoucí sociálního oddělení

499 318 281, 734 763 090  
Iva Jarolímková terénní sociální pracovnice, zvláštní příjemce důchodu, žádosti do domu s peč. službou

731 630 416 
Bc. Marcela Šafaříková sociální kurátorka, terénní sociální pracovnice

499 318 279,  737 079 690 Bc.
- Jolana Schőnigerová terénní sociální pracovnice  (kontakt od 17.03.2020)

V případě psychologické podpory můžete kontaktovat psycholožku MěÚ Mgr. Květoslavu Mládkovou 739 343 792.

Vláda České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR vyhlásila ve čtvrtek 12. března 2020 od 14:00 hodin nouzový stav, a to s platností 30 dní na území celého státu. Mimo jiné zakázala cizincům ze třinácti rizikových zemí vstup do ČR a českým občanům do nich cestovat. Od 13. března od 6:00 hod. dále zakázala hudební, filmová, divadelní a další představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční akce, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Zakázána je přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době od 20:00 do 6:00 hod., uzavřou se také posilovny, wellness centra, solária, koupaliště a další sportoviště. Uzavření škol nadále trvá. V článku naleznete informace k situaci ve Dvoře Králové nad Labem.

Situace ve Dvoře Králové nad Labem

Uzavřeny jsou:
 • základní školy, jejichž zřizovatelem je město, tedy ZŠ Schulzovy sady (školní jídelna bude fungovat pouze pro zaměstnance a cizí strávníky, obědy všem žákům budou automaticky odhlášeny, zároveň se ruší všechny plánované školní akce), ZŠ Podharť, ZŠ Strž (školní jídelna bude fungovat pouze pro zaměstnance a cizí strávníky, všem žákům budou obědy do odvolání mimořádného opatření automaticky odhlášeny školou), ZŠ 5. května
 • ZUŠ R. A. Dvorského
 • školy, jež zřizuje Královéhradecký kraj: Střední škola informatiky a služeb včetně internátu, Gymnázium (to ruší všechny akce, které mělo ve spolupráci pořádat), Základní škola a Praktická škola Dvůr Králové nad Labem
 • odloučené pracoviště Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí ve Dvoře Králové nad Labem
 • pro veřejnost od 12. března DDM Jednička, velké akce, např. Juniorfilm, se budou konat v náhradním termínu
 • pro veřejnost od 12. března Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem
 • pro veřejnost od 12. března Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
 • pro veřejnost Kino Svět (zakoupené vstupenky je možné vrátit, pokladna kina bude k tomuto účelu otevřena v neděli 15. března 2020 od 18 do 19 hodin).
 • Hankův dům zrušil veškeré akce naplánované v době trvání nouzového stavu (festival Dny R. A. Dvorského - některé z akcí budou přesunuty na pozdější termín, např. hlavní festivalový večer, či První Královédvorská tančírna, dále jsou zrušena představení pro děti i pro školy, burza šatů do tanečních, představení Haliny Pawlowské)
 • od 13. března je uzavřen zimní stadion pod Hankovým domem - předčasně byla ukončena hokejová sezona, zrušeno veřejné bruslení
 • od pátku 13. března budou uzavřena veřejná WC v Revoluční ulici i u Šindelářské věže.

Případné podrobnosti a další informace naleznou občané na stránkách jednotlivých škol a organizací.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě. Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. Více informací naleznete v dokumentu Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení. Příslušný formulář je k dispozici na okresních správách sociálního zabezpečení. Lze ho rovněž vytisknout z webu České správy sociálního zabezpečení. Na vyžádání může být zaslán škole též v elektronické podobě.

Zatím zůstávají otevřeny mateřské školy: MŠ Drtinova a MŠ Elišky Krásnohorské.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Žádáme občany, aby si v případě, že se chystají navštívit kulturní, sportovní či jinou společenskou akci, u organizátorů ověřili, zda se akce koná, či nikoliv.

Nadále také platí plošný zákaz návštěv na všech lůžkových oddělení krajských nemocnic včetně Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem. Nemocnice kvůli koronaviru zřídila pro pacienty regionu informační linku, kde poskytuje základní informace o postupu v případě podezření na infekci – telefonní číslo 499 300 615 je dostupné 24 hodin. 

Nouzový stav

 • Patří mezi 4 krizové stavy - stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav.
 • Vyhlašuje se v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.
 • Vyhlašuje se na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
 • Vyhlašuje ho vláda ČR svým usnesením, o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.
 • Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
 • Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.
 • V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody (viz zákon 240/2000 Sb., krizový zákon).
 • Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních sborů a složek IZS.

Miroslava Kameníková
Zdroj informací o nouzovém stavu: Ministerstvo vnitra 

Související články
Je vyhlášen nouzový stav. Jak se opatření dotkne regionu?
Veřejná hromadná doprava přechází na prázdninový režim. Místní autobusová doprava je zdarma
Shrnutí opatření nouzového stavu ve Dvoře Králové nad Labem - video
Vláda po půlnoci rozhodla o zpřísnění zákazu, platný je hned od rána
Roušky mají smysl: zkušenosti z Tchaj-wanu i Mongolska jsou jasným důkazem
V krajských nemocnicích přibývají opět plánované operace i ambulantní výkony
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 3378x
 
05.12.2022 - Ministerstvo dopravy spouští Portál dopravy, který na jednom místě umožní občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech, řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod.

Volná pracovní místa

Asistent prodeje (vinotéka Dvůr Králové)

Zdravotní sestra (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
26.03.2023 19:00 - 26.03.2023 20:30
Super-Blb
26.03.2023 14:00 - 26.03.2023 18:00
Klauniáda - cesta do pohádek 26.03.2023
26.03.2023 16:45 - 21.05.2023 17:00
Výstava Socha v hlíně