Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Historie > osobnosti

Jaroslav Bilina byl jedním z nejmladších a zároveň nejúspěšnějších starostů Dvora Králové nad Labem

Redakce / 28.12.2022
Jaroslav Bilina se narodil 3. března 1896 v Čáslavi a od roku 1898 se stal obyvatelem města Dvůr Králové n. L. Vyrostl z malých poměrů a probíjel se těžce životem.

FOTOGALERIE - Jaroslav Bilina

Od mládí se účastnil politického života ve straně národně socialistické. Vzdělával se soukromě a stal se úředníkem Okresní nemocenské pojišťovny. Jeho energie, iniciativa, průbojnost a zájem o samosprávné otázky přispěly k tomu, že se 11. března 1929 stal nejmladším členem obecního zastupitelstva a byl ve svých 33 letech zvolen starostou města. 

Starosta města

Ve funkci starosty ihned vyvinul všestrannou a energickou činnost, iniciativně zasahoval do všech samosprávných otázek města. Po uplynutí předepsaného volebního období byl opětovně ještě dvakrát zvolen starostou. Jeho práce byla uznávána všeobecně a ani jeho političtí protivníci mu nikdy neupřeli jeho schopnosti a tvůrčí práci a plně ji uznávali, neboť ve své funkci zastával vždy nadstranický postoj. Kromě významné funkce starosty byl funkcionářem Československé strany národně socialistické, předsedou výboru Spořitelny královédvorské, členem Sokola, Sportovního klubu, Junáka a několika dalších spolků a korporací. 

Jako představitel města a spořitelny byl v letech 1935 – 1937 účastníkem československých delegací na kongresech ve Francii, Belgii, Holandsku a Jugoslávii. Za jeho působení byly navázány přátelské styky města s britským Manchestrem. 

V roce 1935 byl ve volbách do Sněmu země České zvolen poslancem a není pochyb, že kdyby nepřišly tragické události roku 1938, dovedly by ho jeho schopnosti nejspíš ještě dál. Úspěchy

Za svého starostování, které trvalo celých 13 let, stál se svými spolupracovníky u zrodu významných událostí, které měly rozhodující vliv na další rozvoj města. V roce 1933 bylo otevřeno moderní Tyršovo koupaliště, které se stalo chloubou města. V roce 1935 přistoupilo město k rozsáhlé úpravě středu města v okolí kostela sv. Jana Křtitele a k vybudování Městské tržnice. Zároveň bylo zrenovováno muzeum, rozšířen vodovod, zlepšil se stav města po stránce bytové i výstavbové, byla otevřena obchodní akademie. V roce 1936 uspořádalo město velkou Textilní a krajinskou výstavu, jejíž význam přesáhl daleko hranice regionu. Bilina se podílel také na vybudování Textilního muzea, staral se o zmírnění nezaměstnanosti.  

Dvůr Králové nebyl začleněn do říšského území

V roce 1938 bojoval J. Bilina společně s průmyslníky Josefem Sochorem, Dr. Janem Klazarem, Bedřichem Deutschem a JUDr. Františkem Pařezem v Berlíně a později v Ratiboři jako člen mezinárodní delimitační komise za záchranu Dvora Králové města před hrozícím zabráním do německého pásma. Zasloužil se o to, že česká města Dvůr Králové a Polička, které byly obklopené německým živlem, zůstala součástí České země a nebyla začleněna do říšského území.  

Pomsta Němců

Po okupaci se Němci pomstili. 20. prosince 1939 musel pod nátlakem rezignovat na funkci starosty. Ponechal si však členství v radě a obecním zastupitelstvu. 22. února 1940 byl však donucen k rezignaci. Od té doby Němci čekali na příležitost, kdy se budou moci J. Biliny zbavit. Jejich chvíle přichází při heydrichiádě. 3. června 1942 přišla náhlá prohlídka, ve 13 hodin zatčení a 5. června v 7 hodin ráno poprava v Pardubicích na Zámečku. 

Na smrt šel Jaroslav Bilina hrdinsky a důstojně. To odsvědčili i sami Němci. Na smrt šel jako bojovník a nesmiřitelný odpůrce všeho německého. Hrdina protinacistického odboje. 

Zanechal po sobě starou matku, manželku a dvě děti a pověst přímého, statečného a hrdého veřejného pracovníka a vzorného Čecha. 

Již 80 let od heydrichiády

V letošním roce jsme si připomněli 80 let od heydrichiády. Osobnost starosty města J. Biliny si přijeli připomenout jeho vnučka Hana Stanislavová s rodinou a vnuk Miroslav Bilina.  Účastnili se pietních aktů na stadionu i položení květin na Benešově nábřeží, kde se nachází Kámen zmizelého. 20. června se účastnila vnučka J. Biliny s rodinou také vzpomínkového aktu na popravišti Zámeček u Pardubic. 

Jeho jméno nese ulice ve Dvoře Králové n. L. Před jeho bývalým bydlištěm je umístěn kámen zmizelého. 

Udělen Československý válečný kříž 1939 in memoriam
Uděleno čestné občanství města In memoriam v roce 2000

Přečtěte si ještě vzpomínání syna 


Pavlína Špatenková

Zdroj:
H. Rezková, P. Špatenková, Nebylo jim souzeno žít, 2018
archiv Městského muzea
archiv Sokola Dvůr Králové n. L.
archiv rodiny Jaroslava Biliny


 

Související články
Jaroslav Bilina - o lidech z našeho regionu, které popravili, nebo věznili nacisté
Před 78 lety byl popraven starosta města pan Jaroslav Bilina
Starosta Dvora Králové nad Labem Jaroslav Bilina očima svého syna
Celých dlouhých 40 let trvalo, než byl muži akceptován ženský Sokol a 50 let, než byl ženám umožněn vstup do předsednictva Sokola!
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 533x