Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

"Zázemí pro dobráky je k nezaplacení," tvrdí starosta Pilníkova, oceněné obce v soutěži Vesnice roku

Vítězem krajského kola Vesnice roku 2024 je Tetín

Redakce / 5.06.2024, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Celkem 11 obcí se letos přihlásilo do krajského kola Vesnice roku 2024. Mezi oceněným byl z Trutnovska pouze Pilníkov. Přečtěte si, čeho si hodnotitelská komise cenila nejvíce a co dělá starosta Pilníkova pro společenské dění v obci.

FOTOGALERIE - Pilníkov - fotografie obce


Pilníkov nebyl v soutěži nováčkem a letos si ze soutěže odnáší tvz. Modrou stuhu, kterou se oceňují aktivity podporující společenský život, a také cenu za obnovu venkovské zástavby, v jeho případě modernizaci požární zbrojnice

Vítězem letošního ročníku byl Tetín, a to především za aktivní propojování historické zástavby s moderními potřebami venkova i pokrokovost v oblasti odpadového hospodářství a rozvoj energetického managementu. Vedle toho porota udělila další ocenění obcím, mezi nimiž je zmíněný Pilníkov na Trutnovsku, ale také Světí na Hradecku nebo Hejtmánkovice na Náchodsku. 

Josef Červený, starosta Pilníkova, nám pomocí odpovědí na naše otázky prozradil recept na úspěch v této soutěži.

Pilníkov se ucházel o titul poprvé? 

Letos již po druhé, premiéra pro nás byla v loňském roce, kdy jsme obdrželi finanční odměnu ve výši 30.000 Kč za udělení Ceny hejtmana za rozvoj komplexní občanské vybavenosti a dále Zlatou cihlu v programu obnovy venkova, za obnovu a rekonstrukci památkově chráněného objektu a památek místního významu s rekonstrukcí restaurace Slunce.

Jaké z dvou ocenění je pro vás důležitější? 

Modrá stuha je pro nás všechny, co chceme měnit Pilníkov, obrovská odměna za naši práci. Cítíme, že naše práce dává smysl.

Je s oceněním spojena i finanční odměna? Případně na co ji využijete? 

Ano, odměna je pro nás a velikost našeho městečka opravdu snová a je ve výši 800.000 Kč. Již jsem o ní informoval všechny zastupitele a samozřejmě také naše občany. Využití této krásné částky budeme ještě v zastupitelstvu probírat, vzhledem ale k velkým investičním akcím, které již probíhají a které ještě plánujeme, se neobávám, že nenajdeme ten správný účel.

Jakým způsobem spolupracujete a podporujete aktivity spolků ve své obci? 

Podpora spolkům je jak finanční, tak i materiálová. Víme, že pokud má být v obci živo, tak se místní spolky prostě musí podporovat. O mně se ví, že mám rád lidi a rád se s nimi setkávám, a to se nám v obci daří.

Jak dlouho u vás funguje kulturní výbor, kdo je jeho členem, jaké jsou jeho cíle a daří se je plnit? 

Já jsem starostou druhé volební období, tedy šestý rok. Od samého začátku - od listopadu 2018, kdy byl plně funkční kulturní výbor založen - mám jednoho a toho samého předsedu a zároveň zastupitele města - p. Petra Pěchoče. S ním děláme velký kus práce, on dobře ví, že má volné ruce a každá smysluplná akce je podpořena. S ním ve výboru je samozřejmě spousta členů, od dospěláků až po děti. Všechny úkoly jsou u nás vždy rok předem projednány a poté se již držíme jasného scénáře. 

S kým jste spolupracovali na modernizaci požární zbrojnice? 

Celá akce byla spolufinancována z poloviny Královéhradeckým krajem a Ministerstvem vnitra, druhou polovinu jsme hradili z rozpočtu města. Nový interiér hradí město a ještě nás v letošním roce čeká nová hasičská cisterna, TATRA CAS 815, zde je opět polovina ceny spolufinancována Ministerstvem vnitra a Královéhradeckým krajem. V tomhle máme jasno, i jediný lidský život dává smysl a dobrá základna a zázemí pro „dobráky“ je k nezaplacení.


oficiální popis ocenění v soutěži Vesnice roku 2024

Modrá stuha pro Pilníkov

"Sounáležitost pilníkovských občanů dlouhodobě demonstruje úzká spolupráce obce s místními sdruženími, které se starají o sportovní, kulturní a všeobecně společenské zázemí Pilníkova. Díky působení kulturního výboru se v obci celoročně konají různé kulturní a jiné společenské akce, jako například bleší trhy nebo tradiční pilníkovská pouť a živý orloj. Komise pozitivně hodnotí spolupráci místních žen ve spolku Farářovy schovanky, který své taneční vystoupení prezentuje na plesech a jiných regionálních událostech. Obec Pilníkov se věnuje podpoře sportu v oddíle Spartak Pilníkov, který se významně stará o provoz sportovního a společenského areálu společně s partou přátel rockové hudby TRH – Tým rockového hřiště. V okolí sportoviště soustavně renovuje a rozšiřuje zázemí také myslivecký spolek, u jehož srubu se konají mimo jiné tradiční pálení čarodějnic. Sportovní vyžití v Pilníkově nabízí také víceúčelové zastřešené hřiště, které je kromě sportu určeno také ke společenskému vyžití. V obci působí také rybáři nebo velmi aktivní spolek klub seniorů. Klíčové podpory se v minulých letech dočkali členové SDH Pilníkov. Díky kompletní rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice se jednotka těší důstojnému zázemí pro svou činnost. Hasiči kromě běžné činnosti zajišťují v obci také organizační záležitosti při obecních akcích nebo při řešení individuálních požadavků obyvatelstva."

Pilníkov- ocenění v kategorii B: obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby:

"Město Pilníkov dokázalo při zachování charakteru historické budovy provést účelnou modernizaci a rozšíření nedostatečné hasičské zbrojnice na kvalitní zázemí pro hasičský záchranný sbor, aniž by došlo k odstranění starší stavby a následné realizaci účelné a veskrze současné novostavby."


Výsledky krajského kola Vesnice roku 2024:

Zlatá stuha:

 • Tetín

Druhé místo: 

 • Bezděkov nad Metují

Třetí místo:  

 • Pohoří

Modrá stuha – za společenský život:

 • Pilníkov

Fialová stuha – za inovativní řešení:

 • Světí

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu:

 • Hejtmánkovice

Cena naděje pro živý venkov:

 • Záměl  

Zlatá cihla v programu obnovy venkova:

Kategorie A: obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu:

 • Bezděkov nad Metují  

Kategorie B: obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby:

 • Pilníkov  

Kategorie C: nové venkovské stavby:

 • Nový Hrádek  

Další ocenění:

Diplom za vesnickou knihovnu kraje:

 • Nový Hrádek

Cena hejtmana za rozvoj technologické gramotnosti mládeže:

 • Albrechtice nad Orlicí

Cena hejtmana za koncepční řešení bezpečnosti v obci:

 • Vysokov

Cena hejtmana za kulturní a duchovní rozvoj obce:

 • Nový Hrádek

Cena hejtmana za výjimečný projev patriotismu při vedení obce a vyvážený přístup ke všem místním částem:

 • Třebnouševes

Cena hejtmana za ekoinovace a rozvoj cirkulární ekonomiky:

 • Záměl

Cena Spolku pro obnovu venkova Královéhradeckého kraje za příkladnou regionální meziobecní spolupráci a angažovanost v místní akční skupině, dobrovolném svazku a destinační společnosti:

 • Vysokov

Kateřina Sekyrková

Zdroj: Královéhradecký kraj, město Pilníkov

Foto: archiv města Pilníkov

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 818x