Vyhledej
Šikovné nákupy
Jaroměřsko > Historie > osobnosti

Em. Univ. Prof. RNDr Karel Martinek, DrSc.

Redakce / 15.10.2020, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
V těchto dnech vychází obsáhlá kniha o Zvičině. O kopci, který je středem našeho regionu a jehož jméno používáme i pro všechny videa, která v regionu natočíme. Určitě stojí za to si autora knihy pana Karla Martinka, kterého všichni znají jako historika, trochu více představit! Protože historie rozhodně není jeho hlavním oborem. A Podzvičinsko není jediným regionem, kde pan Martinek tráví svůj bohatý život.
 
V roce 1975 s profesorem Ephraimem Kacirem (Katchalskim), v letech 1973 až 1978 prezidentem Izraele.V patnácti letech začal pracovat jako dělník v chemických provozech n. p. TIBA Slovany (bývalá fa M. B. Neumanna synové) a vystudoval tehdejší Průmyslovou školu chemicko­ ­textilní ve Dvoře Králové nad Labem. Z Vysoké školy chemicko­‑technologické v  Praze byl vyslán na studia do bývalého Sovětského svazu. Studovat začal v hlavním městě Tatarstánu Kazani a v roce 1958 absolvoval s vyznamenáním chemickou fakultu Univerzity Lomonosova v Moskvě. Zde byl v roce 1965 postaven do čela nově zřízené laboratoře molekulární biologie. Napsal vysokoškolskou učebnici „Fyzikální chemie biologické katalýzy“ (rusky); v roce 1972 obhájil disertační práci doktora chemických věd (DrSc.) a v roce 1977 byl jmenován řádným profesorem. Přednášel kurzy chemické kinetiky, chemické termodynamiky a biologické katalýzy.

V roce 1982 v Kremlu pod vedením Jevgenije Čazova (ministra zdravotnictví SSSR a generálního ředitele Všesvazového kardiologického centra) a Ilji Berezina (ředitele Ústavu biochemie AV SSSR) vyznamenán „Leninovou cenou“ za vývoj nových terapeutik pro kardiologii a léčbu akutních plicních tromboembolií. 

V prosinci 1990 s profesorem Otto Wichterlem na zasedání Prezídia Československé akademie věd.Sepsal více jak 200 vědeckých článků v mezinárodních (převážně anglojazyčných) časopisech; přednášel na kongresech v Amsterdamu, Beijingu, Moskvě, Praze a Římě. 

V roce 1986 jmenován ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Československé akademie věd v Praze a následně zvolen členem Prezídia ČSAV a jeho vědeckým sekretářem. V roce 1988 promoval na pražské Karlově Univerzitě a dosáhl tak na titul doktora přírodních věd (RNDr). Za mimořádný vklad (outstanding contribution) do rozvoje biochemie v téže době vyznamenán Mezinárodní biochemickou společností. Je držitelem též Zlaté medaile Jaroslava Heyrovského. 

Po listopadovém státním převratu 1989 ho vědecká rada ústavu a zaměstnanci potvrdili ředitelem pro druhé funkční období (až do podzimu roku 1994). Stalo se tak proti vůli tzv. sametových revolucionářů, kterým vadil jeho dlouholetý pobyt v Moskvě. Právě tehdy v politicky bouřlivém roce 1990 zvolen řádným členem Královské chemické společnosti v Londýně a stal se členem Akademie Evropy (Academia Europaea) ve Štrasburku. Dodnes působí jako jeden z navrhovatelů na Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství. 

V roce 1996 vstoupil do tržního hospodářství. V Donbassu zastupoval firmu Chemapol­ ­International jako zplnomocněný představitel generálního ředitele pro privatizaci farmaceutického průmyslu na Ukrajině. 

V době pobytu v SSSR (1953-1986) spolu s kamarády: 


Zcela nová kniha pana Martinka! Klikněte pro podrobnější informace.
- prošel, projel a přeplavil se po Volze, přes Kaspické moře a Černé moře po trase MoskvaStalingrad­‑Astrachaň­‑Machačkala­‑Baku­‑Jerevan­‑Tbilisi­‑Vladikavkaz­‑Suchumi­‑Jalta­‑Oděsa­ ­Praha.

- přetnul poušť Kara­‑Kum od Chorezmu (v ústí Amu­‑Darji) do Buchary

- po stopách Alexandra Velikého došel od Samarkandu v Uzbekistánu přes Fanské hory až k Alexandrovu jezeru (Iskander­‑Kul) a dál do Dušanbe v Tádžikistánu

- zúčastnil se archeologických vykopávek mohyl ruských plemen Krivičů a Vjatičů ze 13. stol.

- překročil po starobylých stezkách velehorský Kavkaz ze severu na jih, aby se seznámil se životem malých vymírajících etnik (Chevsurové, Svánové, Pšávi)

- na pobřeží jezera Issyk­‑Kul ve Střední Azii dohledal ve městech Převalsku a Frunze (Biškeku) poslední potomky Čechů z družstva INTERHELPO, kteří za První republiky odešli za prací do SSSR, a seznámil se s tragickými osudy jejich rodin v dobách stalinizmu. 

Po návratu domů se mu podařilo během dvou letních prázdnin dohledat v Julských Alpách místa, kde ve Velké válce (v roce 1915) padl a na vojenském hřbitůvku byl pochován jeho dědeček Franz Martinek, považovaný vojenskými úřady za nezvěstného (Vlastivědné čtení, III. řada - č. 2, 2003, s.2 až 7). 

V roce 2010 s Monsignorem Dominikem Dukou, s budoucím primasem českým a kardinálem.
Od roku 2003 se věnuje historii Podzvičinska a výsledky svého bádání publikuje především v  regionálních časopisech „Vlastivědné čtení o  Královédvorsku“ a „Pod Zvičinou“ (Hořice); vydal tři knihy: „Tešnovská přehrada – historie vodního díla na horním toku Labe“ (2009) a „Lázně u Mariánské studně pod Zvičinou – historie a současnost“ (spoluautor Nancy Engelen, 2015) a Zvičina - historie památného vrchu Podkrkonoší (2020).

Životní úspěchy Karla Martinka jsou v pikantním kontrastu s tím, že byl v roce 1948 vyloučen z  královédvorského gymnázia za nevalný prospěch a „nepatřičné“ chování. C‘est la vie

FOTOGALERIE - Em. Univ. Prof. RNDr Karel Martinek, DrSc.

 

Související články
Omyly a nepravdy v rané historii Dvora Králové! Podívejte se na kompletní přednášku profesora Karla Martinka
Zvičina a její tajemství! Zveme vás ke sledování kompletní přednášky RNDr. Karla Martinka
Vychází nová obsáhlá publikace o Zvičině. Autorem je profesor Karel Martinek
Proč se Zvičina jmenuje Zvičina?
Obsáhlá publikace o Zvičině profesora Karla Martinka je opět k dispozici

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1184x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
InzerceVolná pracovní místa
Sociální pracovník (MěÚ Dvůr Kr. n. L. - OSPOD)

Sociální pracovník/ice (Domov důchodců DKnL)

Ředitel/ka (Vividus East, s.r.o.)

Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí