Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Architektura

Představujeme vám vítězný návrh na revitalizaci Mayerovy továrny - fotografie i video

Redakce / 28.01.2022
Ve čtvrtek 27. ledna 2022 představilo město přímo ve třetím patře Mayerovy továrny (později Městská tržnice a potom Strojtex) všech 11 soutěžních návrhů. Vítězem se stal ateliér sympatických manželů Grimmových ze Žďáru nad Sázavou. Podívejte se na rozhovor s nimi a na galerii s návrhem.

FOTOGALERIE - Představujeme vám vítězný návrh na revitalizaci Mayerovy továrny - fotografie i video

Rozhovor s autory vítězného návrhu:

Výsledky

Vítězem se stal návrh ateliéru GRIMM Architekti, s. r. o., Žďár nad Sázavou. Vítěz tímto získá odměnu ve výši 900 tisíc Kč. 

Autoři návrhu:

Ing. arch. Rudolf Grimm a Ing. Martina Grimmová

Spolupracovníci:

Ing. arch. Filip Vlach, Ing. Arch. Alexandra Krejčí, Ing. Jan Špaček

Více než půlstoletí zde byla továrna. Teď zde bude Kulturní centrum. Ústředním tématem návrhu je dvůr. Ten je těžištěm celého centra, vytváří přehledný, veřejný prostor s lidským měřítkem. Dvůr rytmicky plyne podél průčelí budov až k městské knihovně, kde bosket stromů poskytuje stín, vybízí k odpočinku a četbě. Každodenní rytmus života v centru navozuje vztah mezi budovami a dvorem. Foyer, sál a výstavní prostory se mohou rozedmout, otevřít se a rozšířit do nádvoří. Mikroklima a život ve dvoře může vstoupit do parteru budov.

Zvolená koncepce nabízí pozorovateli více pohledů. Centrum má vnější tvář orientovanou do svého okolí a vnitřní směrem do dvora. Je zachováno severní křídlo Mayerovy továrny a západní vstupní portál do náměstí Republiky. Je respektována paměť místa a zachována historická kontinuita. „Mayer byl frayer.“ Návrh řeší nové jižní křídlo s víceúčelovým kulturním sálem, restaurací, loutkovým divadlem a správou areálu.

Ve vnějším parteru se navazuje na tradiční materiály používané v centru města. Povrchy jsou řešeny v kombinaci kamenné kostky a mozaiky. Pojížděné a pochozí části jsou barevně odlišeny. Povrchy uvnitř areálu podtrhují rozdílnou funkci a hierarchii. Dvůr je z litého probarveného betonu. Bosket před knihovnou je proveden v mlatu. Fasády původních objektů jsou ponechány v omítce. Fasády nových budou vypadají jako „manšestrový“ plášť. Lodžie kryjí okenice umožňující úplné uzavření či otevření. Výtvarná perforace okenic je reminiscencí na slavné období produktivního života továrny. Motivy jsou grafickým přepisem a představují základní typy vazeb tkaniny: plátnové, atlasové a keprové – tyflové. Střechy všech budov jsou plnohodnotnými poloveřejnými prostory.

Parkování s kapacitou 88 stání je řešeno v podzemním podlaží.

Kontakt:
GRIMM Architekti, s. r. o., nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sazávou
e-mail: info@grimmarch.cz
www.grimmarch.cz 


Další v pořadí

Na druhém místě skončil návrh studia Drawcon, s. r. o., Brno, které získá odměnu 800 tisíc Kč.

Na třetí příčce návrh studia MS architekti, s. r. o., Praha, které obdrží odměnu 400 tisíc Kč. 

Porota se navíc rozhodla udělit Studiu LIBRE, s. r. o., Praha odměnu 100 tisíc Kč za některé pozoruhodné dílčí podněty a řešení, které přinesl jeho soutěžní návrh. 

Porota posuzovala celkovou architektonickou kvalitu řešení, kvalitu funkčně – provozního řešení a kvalitu celkového řešení s přihlédnutím k předpokládaným investičním a provozním nákladům při naplnění požadavků zadání. U vítězného návrhu porota ocenila zejména promyšlený koncept urbanistického řešení včetně návazností na přilehlá veřejná prostranství a jednoduché a přehledné uspořádání celého areálu kolem centrálního dvora. 

Galerii s projekty dalších soutěžících zveřejníme, až nám budou zaslány.

Vítězný návrh - popis

Návrh obsahuje víceúčelový sál pro kulturu a vzdělávání s kapacitou 500 sedících diváků při umístění pódia v sále a s kapacitou 700 diváků s podiem v prostoru backstage a možností jeho variabilního uspořádání. 

Dále obsahuje prostor pro zábavně naučné centrum o ploše 730 m2 a prostor dětského zábavního parku o ploše 730 m2. 

Loutkové divadlo má navrženou kapacitu 80 sedících diváků. 

Počet parkovacích míst navržených do podzemí je 88 a v parteru je navrhováno 20 parkovacích míst. 

Návrh zachovává třípodlažní železobetonovou halu bývalé textilní továrny a k ní přiléhající dvoupodlažní vstupní objekt. Zachovává také stávající vjezd a výjezd do areálu z náměstí Republiky a Tylovy ulice a vytváří tak jejich pěší propojení, a tím i zachovává dopravní obslužnost sousedících objektů, které nejsou ve vlastnictví města. 


V odborné porotě, která návrhy hodnotila, zasedal starosta Jan Jarolím, místostarosta Jan Helbich, prof. Jiří Suchomel, doc. Ivan Plicka a architekt Milan Košař. Rada města na schůzi 20. října rozhodla o přijetí stanoviska poroty a rozdělení odměn. 

Město v rukou architektů

Do architektonické soutěže, kterou město Dvůr Králové nad Labem vypsalo na jaře letošního roku, se přihlásilo 11 návrhů. Jednalo se o architektonickou soutěž na revitalizaci areálu bývalé Mayerovy továrny, který se nachází na náměstí Republiky v městské památkové zóně a který město koupilo v roce 2017 za 9 mil. Kč. Zadáním bylo architektonicky, výtvarně a provozními vazbami zapojit areál do historického centra města a otevřít ho veřejnosti, prověřit využití areálu se zahrnutím víceúčelového sálu pro kulturní a vzdělávací aktivity, zábavně naučného centra, depozitáře, dětského zábavního parku a loutkového divadla. Stejně důležité bylo umožnit pěší propojení mezi náměstím Republiky a Tylovou ulicí.

Přijímání návrhů do soutěže bylo ukončeno na konci letošního července. Město by v budoucnu chtělo stejným způsobem řešit i revitalizaci autobusového nádraží. Letos také město vypsalo výběrové řízení na městského architekta. Stal se jím MgA. Petr Kocourek. 

Mayerova továrna

Rozlehlý areál bývalé Mayerovy továrny tvoří pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce m2 a několik objektů. Městu areál patří od roku 2017. S vypsáním architektonické soutěže souhlasilo v září 2020 zastupitelstvo města. 

Jan Holan a Kateřina Sekyrková

Zdroj: Město Dvůr Králové Související články
Dvůr Králové bude mít krytý bazén v Mayerově továrně
Je znám vítěz architektonické soutěže na revitalizaci Mayerovy továrny ve Dvoře Králové
Královéhradecký kraj bude více využívat architektonické soutěže u svých investic
Mayerova továrna - dopis Ondřeje Mikeše zastupitelům města
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 2065x
 
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Kalendář akcí
17.07.2024 15:45 - 17.07.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku
18.07.2024 15:45 - 18.07.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi
19.07.2024 15:45 - 19.07.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku
19.07.2024 18:30 - 19.07.2024 21:30
Taneční večer s živou hudbou - Revival
21.07.2024 19:00 - 21.07.2024 22:00
Kino - Hrabě Monte Christo