Vyhledej
Jaroměřsko > Služby občanům > Sociální služby

Zajímá vás na co půjdou peníze, které v následujících dnech vyberou koledníci tříkrálové sbírky?

Redakce / 3.01.2020
Skupinky tří králů budou chodit zejména ve dnech 4. - 6. a 10. - 12. ledna 2019. Výsledek sčítání bude znám pravděpodobně ve středu 15. ledna 2020. Jak se rozdělí a jak budou použity vybrané prostředky? Přečtěte si článek.
 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz tedy zůstává 65 % místní Charitě, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky. V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost zodpovídají příslušné Charity.

V Podkrkonoší se bude vybírat zejména na činnost těchto organizací:

FARNÍ CHARITA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Centrum pro rodinu Klubko 
Náhradní rodinná péče - podpora respitních pobytů, pořízení drobného majetku a leasing. Dlouhodobá podpora rodin s dětmi prostřednictvím doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčovací péče. 88 000 Kč 

Osobní asistence
zajištění provozu služby, mzdové náklady a náklady na dopravu ke klientům Královédvorska. Podpora klientů v jejich přirozeném prostředí. 44 000 Kč

Občanské poradny ve Dvoře Králové, Jaroměři a Hořicích. Zajištění provozu služeb. 44 000 Kč

Zajištění provozu služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Dvoře Králové nad Labem. Nákup drobných pomůcek k činnosti. 22 000 Kč

Podpora projektů v Indii. 11 000 Kč

Podívejte se na činnost Farní charity Dvůr Králové v našem videu:

FARNÍ CHARITA STUDENEC U HOREK


Doplnění nabídky zdrav. technických pomůcek do půjčovny, nákup zdravotnického materiálu. 
80 000 Kč

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC


Hospic Anežky České: Údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, nákup zdravotnického materiálu, částečné krytí mzdových nákladů. 135 000 Kč

Domov svatého Josefa: Výměna oken. 108 000 Kč 

Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum. 30 000 Kč

Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů, apod. 18 000 Kč

Přímá pomoc: Mimořádná individuální sociální nebo zdravotní pomoc. 12 000 Kč

Mobilní hospic Anežky České: Nákup nového auta, zajištění lepší telefonní dostupnosti sester v terénu, zkvalitnění pohotovostní linky, nákup zdravotnické tašky do terénu. 90 000 Kč

Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby. 84 000 Kč

Mateřské centrum Háčko: Obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů. 33 000 Kč

Charitní pečovatelská služba Hostinné: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby. 90 000 Kč

OBLASTNÍ CHARITA TRUTNOV

Domácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých.  Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích. Částka bude použita na zajištění provozu této služby, na její podporu, propagaci. 92 000 Kč

Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum. 5 000 Kč

Mimořádné situace. Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. 3 000 Kč 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 492x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa


Technik PC / periférií (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí