Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Královéhradecký kraj jako druhé nejlepší místo pro život? Nadprůměrný počet lékařů mate obyvatele Trutnovska i Náchodska

Královéhradecký kraj je druhým nejlepším Místem pro život

Redakce / 7.09.2020, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Porota unikátního srovnávacího průzkumu Místo pro život 2020 udělila letos Královéhradeckému kraji druhé místo: oproti loňskému roku tak kleslo o jednu pozici. První pozici obsadilo hlavní město Praha, která ještě v roce 2014 byla na poslední pozici a již v roce 2015 bylo na pozici první.

V minulých letech se na předních příčkách střídaly tyto regiony: Královéhradecký, Jihočeský a Plzeňský kraj a Hlavní Město Praha. Tyto regiony na předních místech zůstávají již dlouhodobě.

Co se hodnotíPorota srovnává nejen tvrdá data, ale i výsledky dotazníkových šetření mezi obyvateli České republiky zaměřené na spokojenost s životními podmínkami v jednotlivých lokalitách a na životní hodnoty a priority obyvatel v jednotlivých regionech. Objektivní statistická data jsou získávána například z Českého statistického úřadu, Centrálního registru vozidel, Českého hydrometeorologického ústavu, zdrojem informaíc jsou však i např.CzechInvest, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Ústav pro informace a vzdělávání, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo jednotliví provozovatelé MHD. Do osmi hodnocených oblastí je zahrnuto cca více než 50 kritérií

Co dělá Královéhradecký kraj nejlepším v republice?

„K jeho největším přednostem patří dobrá bezpečnostní situace, nízká kriminalita, kvalitní zdravotní péče, dobré podmínky pro trávení volného času a čisté životní prostředí. To, že nás předběhla pouze Praha se svými nesrovnatelnými možnostmi pracovního uplatnění i trávení volného času, je skvělá vizitka pro nás všechny,“ hodnotí výsledky průzkumu radní pro regionální rozvoj Pavel Hečko, který ocenění pro Královéhradecký kraj přebíral.
K dalším přednostem kraje patří podle průzkumu kvalitní sociální služby, nadprůměrný počet lékařů a lékárníků, nízká průměrná nemocnost nebo hustá síť knihoven. Prostor pro zlepšení naopak autoři výzkumu vidí v rozvoji občanské společnosti, zájmu občanů o aktivní účast v samosprávě nebo úspěšnosti studentů u státní maturitní zkoušky. Subjektivní spokojenost lidí se životem v kraji je dokonce vůbec nejvyšší z celé republiky. Obyvatelé jsou maximálně spokojeni jak se stavem životního prostředí, možnostmi volnočasových aktivit, tak třeba i s pracovními podmínkami.


Dostatek lékařů? Jsou zde velké rozdíly mezi regiony v kraji

Právě hodnocení tohoto kritéria přichází v době, kdy trutnovská nemocnice marně shání primáře pro svoji porodnici a problém s nedostatkem lékařů řeší nově rekonstruovaná náchodská nemocnice. Přebytkem lékařů se však nemůže chlubit ani dvorská nemocnice. V trutnovské nemocnici dokonce nedostatek lékařů na odděleních v době letních dovolených znamená dočasné zavření příslušného oddělení (dětské oddělení, ORL). Kraj se snaží nedostatek lékařů řešit stipendii a dalšími zvýhodněními pro studenty a absolventy lékařských fakult.

Další srovnávací projektyMísto pro život není jediným srovnávacím průzkumem, které je v ČR k dispozici. Vývojem indexu kvality života a souvisejících derivátů se prostřednictvím automatizovaného zpracování big dat zabývá projekt OBCE V DATECH. Ten však zatím výsledky pro letošní rok nemá k dispozici. Zde se však můžete podívat, jak je na tom právě vaše obec. Je dobré zdůraznit, že každá obec si v tomto případě může zaplatit analýzu vývoje svého potenicálu a možností, a pracovat tak například při tvorbě akčních plánů s kvalitními daty.
MĚSTO PRO BYZNYS je srovnávací výzkum, jehož cílem je vytvořit diskusní platformu na téma možnosti malého a středního podnikání ze strany samospráv. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která rozvíjejí důstojnou diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Jednotlivá města se do něj nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena automaticky. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam.

Královéhradecký kraj jako Místo pro život v roce 2019 a 2020

Královéhradecký kraj si může zakládat na dobrém zdravotnictví i volnočasovém vyžití (V ROCE 2020)

"Vynikajících výsledků dosahuje stříbrný Královéhradecký kraj ve všech sledovaných hodnotách, které jsou zahrnuty do oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, konkrétně se při celorepublikovém srovnání jedná například o vysoce nadprůměrný počet lékařů i zubařů, velmi nízkou průměrná nemocnost, dostatečný počet lůžek v nemocnicích, a i do lékárny to mají místní v průměru vůbec nejblíže ze všech krajů v celé České republice. 

Skvěle je na tom Královéhradecko také v oblasti volnočasových aktivit a turismu. Stojí za tím zejména nadprůměrný počet kulturních institucí, dostatečný počet ubytovacích kapacit, vysoký počet konkrétních sportovních aktivit i kulturních akcí. Lidé zde mají dostatek příležitostí trávit volný čas u vody, stejně jako využít sítě a vybavenosti veřejných knihoven. Na rozdíl od celkově vítězné Prahy je v regionu bezpečno, o čemž svědčí velmi nízká kriminalita a nadprůměrná objasněnost trestných činů. Za zlepšení by naopak stál rozvoj občanské společnosti. Spolková činnost zde dosahuje celorepublikově pouze průměrných hodnot, podprůměrný je zájem obyvatel o aktivní účast v samosprávě, moc není ani dobrovolných hasičů. Z oblasti vzdělávání zaostává i za průměrem úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek. Zato subjektivní spokojenost lidí se životem v kraji je dokonce vůbec nejvyšší z celé republiky. Obyvatelé jsou maximálně spokojeni jak se stavem životního prostředí, možnostmi volnočasových aktivit, tak třeba i s pracovními podmínkami. 

Naopak jediná výraznější oblast, ve které spokojenost není úplně ideální, je paradoxně zdravotnictví. Možná by to chtělo zapracovat na komunikaci."


Na Královéhradecku jsou kvalitní služby pro občany, seniory i nemocné (V ROCE 2019)

"Královéhradecký kraj má celkově výborné podmínky pro život, a dokázal tak obhájit loňské vítězství ve srovnávacím výzkumu Místo pro život. V něm analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 1 250 obyvateli a starosty všech regionů. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Jihočeský kraj, bronz získává Zlínský kraj.

V Královéhradeckém kraji můžou být lidé s podmínkami pro život skutečně spokojeni. Kvalitní výsledky vykazuje region v prakticky všech sledovaných oblastech. V celorepublikovém srovnání je na tom výborně ve zdravotnictví a sociálních službách, například do lékáren to zde mají lidé vůbec nejblíže. V Královéhradeckém kraji je dobře rozvinutá infrastruktura, což potvrzuje také nejkratší průměrná vzdálenost na poštu. Připočíst je třeba bezpečnost na silnicích a také dobré podmínky pro vzdělávání a péči o děti. Ty se ve školách určitě netísní tolik jako ve většině ostatních krajů. Zapracovat by to chtělo především na oblasti zaměstnanosti a pracovního trhu. To je jediná oblast, v níž region nedosahuje ani celorepublikově průměrného výsledku. Významně se na tom podílí vůbec nejvyšší nezaměstnanost mladých ve věku od 15 do 24 let. Větší péči by si ze strany veřejné správy zasloužily rovněž investice do ochrany životního prostředí, které jsou při srovnání s ostatními kraji nízké. V rámci letošního výzkumu Místo pro život byli v dotazníkovém šetření osloveni také starostové s dotazem, co oni považují za největší problém, a naopak, s čím nejsou potíže. Představitelé a zástupci obcí ve vítězném Královéhradeckém kraji si nejvíce stěžují na nedostatek pracovních sil a také na špatnou bytovou situaci. Naopak velmi kladně hodnotí spolupráci v rámci mikroregionu, za problematickou nepovažují ani administrativu spojenou s povinně zveřejňovanými informacemi nebo schvalování právně závazných dokumentů měst a obcí, které zastupují."

Kateřina Sekyrková

Zdroj: khk.cz, obcevdatech.cz. mistoprozivot.com, mestoprobyznys.cz


Související články
Známe výsledky letošního výzkumu Město pro byznys v našem kraji. Jaroměř je na 6. místě z 15
Královéhradecký kraj byl letos vyhlášen jako nejlepší místo pro život v ČR
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 677x
 
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Kalendář akcí
16.07.2024 18:00 - 16.07.2024 22:00
NáChodka turnaj v šipkách
16.07.2024 18:00 - 16.07.2024 22:00
NáChodka turnaj v šipkách
17.07.2024 15:45 - 17.07.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku
18.07.2024 15:45 - 18.07.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi
19.07.2024 15:45 - 19.07.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku