Vyhledej
Šikovné nákupy
Jaroměřsko > Služby občanům > Bezpečnost

Většina pracovních rukavic při kontrolách ČOI v roce 2020 neobstála

Redakce / 21.04.2021, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
V závěrečné zprávě ČOI (Česká obchodní inspekce) roku 2020 se objevily informace týkající se kvality ochranných pracovních rukavic. Pokud se spoléháte na jejich ochrannou funkci, přečtěte si výsledky kontroly.
 
Česká obchodní inspekce opakovaně provádí kontroly ochranných pracovních rukavic, které jsou pro své univerzální využití velice žádané. 

V roce 2020 zkontrolovala 32 typů ochranných rukavic a porušení právních předpisů zjistila u 25 typů rukavic (78 % neobstálo). 

Česká obchodní inspekce uskutečnila v minulém roce 32 kontrol u 30 distributorů ochranných rukavic proti mechanickým rizikům, u kterých zkontrolovala 32 typů těchto výrobků. Cílem akce bylo ověřit, zda ochranné rukavice splňují technické požadavky příslušných právních předpisů.
Pro ověření výrobci deklarovaných vlastností bylo odebráno a zasláno do akreditované laboratoře 28 vzorků ochranných rukavic. 
Při zkouškách bylo zjištěno, že:
23 vzorků neodpovídá třídám ochrany, které byly na rukavicích výrobcem deklarovány. 
- požadavku na odolnost proti oděru nevyhovělo 13 vzorků
- požadavku na odolnost proti řezu čepelí nevyhovělo 5 vzorků
- požadavku na odolnost proti dalšímu trhání nevyhovělo 16 vzorků 
- požadavku na odolnost proti propíchnutí nevyhověly 4 vzorky
U některých odebraných vzorků se jednalo o kumulaci více nedostatků současně.

Některé odebrané vzorky ochranných rukavic vykazovaly i formální nedostatky. Celkem se jednalo o 17 výrobků, kdy například chyběl návod, označení CE, povinné značení nebo identifikace výrobce. Příslušné hospodářské subjekty byly vyzvány, aby odstranily zjištěný nesoulad. Na základě těchto zjištění hospodářské subjekty stáhly výrobky nesplňující požadavky pro uvedení na trh EU z distribuce.

V současné době probíhá ještě 6 správních řízení, kde se rozhoduje také o výši pokuty.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: ČOI


 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 423x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
InzerceVolná pracovní místa
Učitelé II. stupeň ZŠ (ZŠ Sch. sady, DKnL)

Vedoucí sociálních služeb (Domov sv. Josefa, Žireč)

Všeobecná zdravotní sestra (Léčebna zr. vad, DKnL)

Učitel II. stupeň ZŠ - aprobace M (ZŠ Bílá Třemešná)

Kuchař/ka (Domov důchodců)

Technolog (JUTA, a.s. DKnL)


Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí