Vyhledej
Šikovné nákupy
Jaroměřsko > KORONAVIRUS - informace z regionu

Policejní stanoviště nejsou vždy na hranicích okresu, Vlčkovice byly rozpůlené

Redakce / 19.02.2021, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Vlčkovice v Podkrkonoší je přes 2 km dlouhá obec, která se vine podél silnice č. 307. Dělí se na Horní a Dolní a uprostřed je hasičská zbrojnice. Právě ta se stala ideálním zázemím pro stanoviště policejní hlídky, která by měla na hranici uzavřeného okresu Trutnov bránit průjezdu zejména turistům.

Hlídka uvnitř okresu

I místní obyvatelé, jedoucí z Horní do Dolní části obce či naopak, se tak museli prokazovat svým občanským průkazem, ačkoliv nepřekročili hranici okresu. Nevoli tato kontrola však vyvolala i u lidí z Trutnovska, kteří v obci nemají trvalé bydliště, ale jezdí sem za prarodiči nebo do rozestavěného rodinného domu. “Nepřekračuji žádné hranice, pohybuji se stále v rámci okresu a pokaždé po mě chtějí vědět důvod cesty. Jezdím za maminkou, které vozím jídlo a také léky,” poukázala na rozdělení obce Helena Legnerová z nedalekého Dvora Králové. “Většinou mě pouští bez problémů, ale bohužel se hlídky často střídají a některé vyžadovaly důkaz mého tvrzení. Naštěstí jsem zrovna v autě měla matčin recept na léky, kde byl uveden i její trvalý pobyt,” doplnila svoji zkušenost paní Legnerová. 


Bohuslava Volfová, starostka obce Vlčkovice, řešila podobné situace potvrzením dokumentu, ve kterém byl vysvětlen důvod cesty. “Potvrzeným papírem od obecního úřadu se tak usnadnila se komunikace mezi občany a policisty. Hasičárna byla pro policisty vhodným zázemím, zejména v době mrazů, které klesaly až pod -15°C. Tato hlídka tu nemá mobilní buňku jako třeba v Kuksu,” poukazovala na jeden z důvodů umístění hlídky u hasičárny uprostřed obce. 

Posunutí hlídky

Ve středu 17. února však již paní Legnerová nikomu občanku ani připravené jídlo pro matku ukazovat nemusela: policejní hlídka se posunula na konec obce. “Došlo k úpravě umístění stanoviště v rámci obce Vlčkovice”, potvrdila redakci Magdaléna Vlčková z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. K původnímu umístění hlídky dodala, že všechna stanoviště (celkem 36 v okrese Trutnov) jsou umístěna tak, aby neohrozila bezpečnost silničního provozu a aby ve vztahu k tomu poskytovala i dostatek bezpečí pro službu konajícího policistu. “Stanoviště musí mít dostatek prostoru pro zastavování a bezpečnou kontrolu projíždějících vozidel. Protože se v blízkosti hranic okresu se v tomto místě nenacházelo jiné vhodnější a bezpečnější místo, bylo stanoviště umístěno právě přímo v obci,” vysvětlila ještě v úterý 16. února Vlčková. Přesto však zřejmě policie vyslyšela námitky nejen místních obyvatel a hlídku posunula blíže ke skutečným hranicím okresu. 

Statistika neprůjezdnosti hranicCelkově byl za období od 13. 2. - 18. 2. (7:000 hod.) 2021 odepřen vjezd/výjezd na hranicích okresu Trutnov celkem více než 1800 vozidlům.

Policie stále zdůrazňuje, že pokud občan prokáže důvodnost využití jedné z 11 výjimek (součástí tohoto článku), nebude mu vstup či výstup odepřen. Ale jak se prokázat? “Čím více prokazující a hodnověrné doložené podklady budou, tím lépe. V samotném vládním usnesení se v bodě II. nařizuje všem osobám využívajícím výjimek, povinnost prokázat důvodnost jejich využití,” vysvětlila Vlčková. 

Co je trvalý pobyt a co bydliště

Úřední šiml tak řehtá. Živnostníci vystavují dokumenty sami sobě, v době, kdy se řeší lockdown, si chodíme pro razítko na úřady. Přitom adresa uvedená v občanském průkazu o bydlišti, které v tomto případě policisty má nejvíce zajímat, nic nevypovídá. Prokázání se občanským průkazem se jeví dle občanského zákoníku nesmyslné. Mít trvalý pobyt není totiž povinnost, ale právo. Člověk nemusí mít hlášený trvalý pobyt nikde – a nemusí jít o bezdomovce. Pro účely ochrany hranic okresu tak bude důležitý pojem bydliště. Uzavření okresu, o kterém rozhodla vláda 11. února 2021, se tak zdá vlastně průkazně neproveditelné. Zajímavý článek týkající se pojmu trvalý pobyt a bydliště si můžete přečíst zde. Je směřován na problematiku voleb, ale jeho znalost prospěje i při překračování hranic okresu. 

Dle občanského zákoníku § 80 bydliště je:

(1) Člověk má bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Uvádí-li člověk jako své bydliště jiné místo než své skutečné bydliště, může se každý dovolat i jeho skutečného bydliště. Proti tomu, kdo se v dobré víře dovolá uvedeného místa, nemůže člověk namítat, že má své skutečné bydliště v jiném místě.

(2) Nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije. Nelze-li takové místo zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy.

Před křižovatkou 1 hlídka nebo za křižovatkou 2 hlídky?

Podobnou záležitost, jako ve Vlčkovicích, řešili policisté i v obci Velký Vřešťov, kde si lidé stěžovali, že je hlídky nepouští na zamrzlý rybník, který je stále součástí okresu Trutnov. Stejně jako v případě Vlčkovic zde byla hlídka umístěna před křižovatku cest, které vedou za hranice okresu. 

Dalším argumentem pro umístění hlídek před skutečné hranice okresu se tak zdá být, mimo bezpečnosti hlídky, i personální náročnost celé operace. Z ostatních krajských policejních ředitelství přijelo na hlídání hranic okresu Trutnov pomoci 160 policistů. Jedna směna odslouží 4 denní služby a jedna směna 4 noční. Pak je vystřídají další policisté. V rámci opatření je zapotřebí celkem 280 policistů na 24 hodin. Policie stále upozorňuje na namátkovost kontrol. 

Zkušenosti lidí jsou však jiné: na silničních kontrolách většinou auto zastaví, ve vlacích spojující okresy procházejí policisté minimálně.

Kateřina Sekyrková

Zdroj: Policie.cz, moderniobec.cz, občanský zákoník

Související články
Od pátku se na víkend okres Trutnov uzavře
Na policejních stanovištích jsou policisté z Brna i z Ostravy, přivítal je krutý mráz a modlitbičky
Vaše komentáře

Přečteno 3827x
 
Hodnocení článku:
17.05.2021 - Dnes se otevírají veřejnosti terasy a zahrádky restaurací a kaváren. Podmínkou návštěvy venkovních prostranství provozoven je pro klienty negativní antigenní test, potvrzené očkování nebo prodělaný Covid nejpozději před 3 měsíci.
03.05.2021 - Dnes se vrací děti do školek. Otevřena jsou po téměř 5 měsících také kadeřnictví, pedikúry, masáže a kosmetické služby.

Volná pracovní místa
Všeobecná zdr. sestra (Domov. sv. Josefa)

Asistent/ka pedagoga (ZŠ Sch. sady)

Stavební technik (Juta, a.s.)

Vychovatel/ka (ZŠ Sch. sady)

Učitel II. stupeň ZŠ - aprobace M (ZŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí