Soutěž probíhá ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Českou komorou architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR Hradec Králové 

Dopravní terminál v Jaroměři

Návrh koncipuje terminál včetně návaznosti na památkově chráněnou budovu ČD co možná nejvíce uživatelsky příjemný, vzdušný a přitom důsledně chránící cestujícího před nepřízní počasí, jednoduchý z hlediska orientace návštěvníka, umožňující mu rychlý a bezpečný pohyb bez kolizí po celém areálu. Architektonické řešení kombinuje použití transparentních a pevných střešních ploch. Pevná hmotnější betonová plocha na ocelových sloupech je navržená jako úžlabní při západní straně. Na ní navazuje transparentní odhmotněná konstrukce v kombinaci skla, dřevěných lepených vazníků a oceli. Srážky, sníh a listí jsou tedy spádovány do pevného betonového úžlabí, které umožňují bezproblémovou údržbu. Pootočení nosné konstrukce přirozeně reaguje na směr příjezdu autobusů a usnadňuje jim manévrování a zároveň propůjčuje konstrukci příjemnou dynamiku.

Rekonstrukce a modernizace zázemí běžeckých tratí Trutnov

Klubovnu tvoří celodřevěný dvoupodlažní objekt s dvojicí pultových střech. Objekt se otvírá k východu směrem k běžeckému oválu a otevřené sportovní ploše v místě startu a cíle závodů. Východní fasáda ustupuje za krytou venkovní plochu, která částečně slouží jako mazací boxy a částečně jako divácká terasa. V přízemí objektu jsou šatny, umývárny a společenská místnost. Ve druhém podlaží jsou dvě klubovny. Součástí objektu je i garáž pro dvě rolby a skútr.

Stavba restaurantu Lemur a Safari pivovaru ve Dvoře Králové nad Labem

Restaurant Lemur, který navazuje na hotel Safari Lodge je největší a nejnavštěvovanější gastro zařízení v Safari Parku Dvůr Králové, který má každoročně více než 500 tisíc návštěvníků. V roce 2018 došlo k zahájení navýšení jeho kapacit a rozšíření poskytovaných služeb o Safari pivovar, spa a kongresové prostory. Zásadním bylo zvýšení stavby formou dřevostavby o celé patro a půdorysné zvětšení směrem do areálu. Celková kapacita míst pro hosty (včetně kongresových sálů Masai a Samburu Boma) je po dostavbě více než 700 osob.

Rekonstrukce kaple sv. Josefa ve Slavětíně

Kaple sv. Josefa v obci Slavětín na okraji Jestřebích hor po odsunu původního německého obyvatelstva po druhé světové válce chátrala. Zachránit se ji podařilo úspěšnému trutnovskému podnikateli a slavětínskému usedlíkovi Rudolfu Kasperovi a jeho ženě Renatě. Zadáním nebylo vrátit se zpět v čase a vytvořit repliku původního stavu, ale s úctou a v harmonii s původní stavbou navrhnout jedinečný soudobý výstavní a koncertní prostor v minimalistickém architektonickém pojetí. Interiér korunuje umělecká drátková instalace ak. sochařky Veroniky Psotkové vytvořená volně na motivy oltářního obrazu sv. Josefa s Ježíškem, odkazující na známé barokní kompozice soch a obrazů okolo oltářních obrazů, a přitom je svým pojetím zcela nová a hravá. Nově upravené okolí kaple nabízí usedlíkům i výletníkům odpočinutí s výhledem na osazené umělecké dílo prof. ak. sochaře Michala Gabriela s názvem Lilie.

Rekonstrukce objektu č. p. 716 v Červeném Kostelci

Opuštěnou reprezentativní „Kafkovu vilu“ z 30. let, která tvoří významnou dominantu v centru města, se investor Oblastní charita v Červeném Kostelci, rozhodl kompletně zrekonstruovat a vdechnout ji nový smysl pro nové využití. Cílem rekonstrukce památkově chráněného objektu bylo minimálním zásahem do unikátní dispozice zajistit nové standardy pro změnu užívání. O to větší důraz byl kladen na obnovu dožitých prvků, výměnu všech vnitřních instalací, vše podmíněno zachováním cenných historických a řemeslných prvků trvale pod dohledem NPU. Fasáda byla řešena novou břízolitovou omítkou a obnovou prošlo i nejbližší okolí vily. Celá rekonstrukce znamenala u všech zúčastněných pracovat s citem a řemeslnou dovedností našich předků.

Saunalautta v Hradci Králové

Objekt plovoucí sauny je umístěn na mole přímo na hladině řeky Orlice. Navazuje na tradice finských plovoucích saun a její název Saunalautta v překladu znamená sauna na voru. Stavba zároveň doplňuje zázemí zátoky, která je již sto let spojena s přirozeným využitím řeky k relaxaci a osvěžení, jak dokazují i stále funkční objekty prvorepublikové plovárny. Veřejně přístupná Saunalautta je moderní finská sauna s výhledem na řeku. K odpočinku a rozjímání lze následně využít jak molo, tak i střechu sauny. Objekt představuje lehkou dřevěnou stavbu s velkorysými prosklenými stěnami a je z dílny architekta Petra Šindeláře a vyrobena specializovanou firmou IQ Konstrukt s.r.o. Čistě přírodní materiály skýtají neobvykle kvalitní zážitek a přináší do areálu Slezské plovárny nový estetický a funkční rozměr.

Výrobní hala Pepperl+Fuchs Manufacturing s. r. o. Trutnov

Jedná se o stavbu nového výrobního závodu firmy Pepperl+Fuchs Manufactirung s.r.o. v Trutnově. Jde o soubor tří objektů (administrativa, výrobní hala, skladová hala/zázemí). Objekt slouží pro lehkou elektrotechnickou výrobu a skladování. Jedná se o velmi složitou montáž drobných elektrotechnických komponentů s vysokou přidanou hodnotou. Stavba je osazena do terénu svažitého k jihu. Stavbu kompozičně utváří dvě základní hmoty typické pro tento typ staveb. Dvoupodlažní kompaktní objekt administrativy a nižší rozlehlý objekt výrobní a skladové haly. Skladová hala je podsklepena. V jižním pohledu se tato část vlivem svažitého terénu projevuje jako dvoupodlažní, kdy suterén vytváří sokl skladové haly.

Rekonstrukce stávající budovy bývalého kina v Rychnově nad Kněžnou

Jedná se o změnu dokončené stavby, která bude stále sloužit kulturním účelům. Stavba se v rámci prostorového řešení mění zcela minimálně. Budova je poměrně členitá na čemž se podepsalo několik v minulosti provedených přestaveb a nástaveb. Nové architektonické pojetí se snaží tyto různě a za různých režimů přistavované konstrukce, eliminovat, fasády zjednodušit a sjednotit. Zároveň nové pojetí zachovává historické tvarosloví exteriéru budovy, které za bezmála století stavby bylo přesto v základních rysech zachováno a snaží se jej citlivě modernizovat a doplnit o moderní fasádní materiály. V rámci změny dokončené stavby dojde ke změně účelu užívání z kina na knihovnu. Budova je provozně podrobněji rozdělena do 4 částí, oddělení dospělých, oddělení dětí, multifunkční sál s přilehlými prostory a provozní zázemí knihovny a administrativní část se sklady knih a vedení knihovny (budovy).

Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem odborných učeben v Hradci Králové

Stávající historická budova je využívána jako školské zařízení pro střední školy - gymnázium. Investor se rozhodl zakoupit sousední objekt - Jana Koziny č.p. 1237 ze 70. let za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky tak aby z hlediska stávajících studentů podpořil výše uvedené obory na této škole. Jedná se tedy o to, že nedochází k navýšení počtu studentů a pedagogů, ale ke zkvalitnění nabízené výuky. Ve stávajícím objemu objektu Jana Koziny č.p. 1237 budou situovány ve 4 podlažích výukové prostory, v přístavbě pak komunikační propojení s nezbytným hygienickým zázemím. Každý výukový prostor je kapacitně dimenzován na 34 studentů. V 1PP je situováno technické vybavení pro vytápění objektu. V historické budově nedochází mimo vytvoření komunikačního propojení k žádným úpravám učeben. Stavba je a bude i nadále využívána jako školské zařízení pro střední školy.

Odbavovací hala autobusového terminálu Hořice

Město Hořice je významným dopravním uzlem na spojnici mezi Hradcem Králové a Jičínem na jedné straně a současně výchozí trasou do Podkrkonoší ve směru na Novou Paku a Dvůr Králové nad Labem. Z tohoto důvodu je v Hořicích velmi vytížený autobusový terminál, který se však až září minulého roku potýkal s vážným nedostatkem, a tím byla absence odbavovací haly a s ním spojeného zázemí jak pro dopravce, tak především cestující. V rámci projektu „Modernizace přestupního terminálu v Hořicích“, který byl finančně podpořen dotací z IROP vznikla moderní odbavovací hala, která architektonicky velmi dobře zapadá do Hořického prostředí. Součástí projektu byly i úpravy a modernizace na silničním tělese a nástupištích. Realizace projektu vyřešila dlouhodobý problém města Hořice a výrazně zvýšila komfort pro cestující využívající autobusový terminál v Hořicích.

Polyfunkční komunitní centrum Jičín

Budova bývalé VZP na autobusovém nádraží v Jičíně prošla celkovou rekonstrukcí. Přestavba budovy, která již byla v havarijním stavu, začala v roce 2018. Stavbaři z původního objektu ponechali pouze skelet, následně udělali kompletní rekonstrukci vnitřních prostor, vnějšího pláště i střechy. Budova je zateplená, energeticky úsporná a samozřejmě bezbariérová. V rámci rekonstrukce byly provedeny nové dispozice ze sádrokartonových konstrukcí, nové omítky a skladby podlah, střechy, akustické podhledy, obklady stěn a kompletně nové rozvody. Realizován byl i nový výtah včetně bezbariérového chodníku k objektu. V místě původního schodiště na vnitřní straně byl instalován obklad stěny z cementovláknitých desek. Hlavním přínosem celého projektu je vybudování zázemí, kde pod jednou střechou jsou soustředěni poskytovatelé nejen sociálních a poradenských služeb, ale i širokého spektra volnočasových, výchovně vzdělávacích a environmentálních aktivit.

Dopravní terminál Pec pod Sněžkou

Nový dopravní terminál v Peci pod Sněžkou disponuje třemi nadzemními a dvěma podzemními podlažími včetně zázemí a má celkovou kapacitu více než 450 vozů. Součástí terminálu je i možnost krátkodobého parkování K+R a odstavné stání s kapacitou pro 5 autobusů. Hlavním cílem tohoto projektu bylo ulevit dlouhodobému přeplnění auty v centru města. Objekt je řešen jako šestipatrový železobetonový sloupový monolitický skelet s přiznanými hlavicemi. Fasáda dopravního terminálu je tvořena pohledovým betonem a v přední části tkaninou s potiskem s motivem Sněžky. Příjezd do jednotlivých pater je řešen šroubovitou rampou v monolitickém provedení v jižní části s provětrávajícími a prosvětlujícími otvory vyplněnými tahokovem. Jednotlivé stropní desky jsou provedeny ve spádu z důvodu odvodu vody. Přístup do objektu a pohyb po jednotlivých podlažích je řešen jako bezbariérový, bez vyrovnávacích stupňů. Vertikální pohyb po objektu je řešen kromě schodišťových konstrukcí jedním osobním výtahem. Ve druhém podzemním podlaží je sociální zařízení pro veřejnost, infocentrum s čekárnou a zázemí pro obsluhu parkovacího domu s vlastním sociálním zázemím a kuchyňkou. V objektu je instalován inteligentní parkovací systém vybavený automatickou platební stanicí. Vše je doplněno systémem LPR pro čtení registračních značek. Samozřejmostí jsou parkovací kapacity a přístup pro imobilní osoby. Výstavba terminálu zahrnovala i venkovní úpravy včetně opěrné mikropilovové stěny, příjezdové komunikace, protihlukové a gabionové stěny.

Přístavba dílny pro stavební obory SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové

Hala pro stavební obory byla vyprojektována firmou SVIŽN v roce 2016. Projekt navazoval na studii z roku 1997 zpracovanou Ateliérem DELTA 90 Ing. Arch. Františkem Křelinou. Stavební povolení s nabytím právní moci bylo vydáno 26.7.2017 a stavební práce začaly 5.6.2018 předáním staveniště. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 21.3.2019. Investorem stavby byl Královéhradecký kraj a hala byla spolufinancována z fondů EU IROP. V současné době je využívána zejména pro výuku oboru tesař, ale výukové prostory mohou také využívat žáci oborů zedník a klempíř.

Sportovní park U Svatých Holohlavy

Sportovní park „U svatých” je veřejné prostranství s multifunkčním sportovištěm a dětským hřištěm zasazeným do přírodně krajinného parku, jež zároveň tvoří těžiště komunitního života obce a subcentrum části obce oddělené tratí. Hlavní myšlenkou bylo nedělat oddělený areál ale navázat na přírodní krajinu a vdechnout nový život zapadlým zákoutím přidružením ke sportovišti. Cestou k tomu bylo omezení bariér v přístupu a nabídka aktivit ve veřejném prostoru pro co nejvíce občanů. Pohyb je základ zdravého životního stylu a setkávání sousedů podhoubím zdravé komunity. Rozšíření areálu za historickou cestu ke kostelu vrací barokní sochy svatých do živé části obce a pomáhá utvořit identitu místa. Oploceno je jen to nejnutnější, park zůstává prostupný pro návštěvníky ze všech stran. Srdcem sportoviště je houpavá dráha (nejen) pro koloběžky, má tvar srdce, neb radost dětí nám leží při hrudníku a pohyb srdce posiluje. V jeho středu se nachází víceúčelové hřiště s drobným objektem zázemí, hned vedle je pak dětské hřiště zasazené do habrového háje. Herní prvky na dětském hřišti jsou rozmístěny do čtyřlístku protože štěstí není nikdy dost. Zeleně je všude plno. Drobné stavby se tvarem inspirují u rostlin. Tunel pod zvlněnou dráhou umožňuje zažít malé dobrodružství. Parkovací místa zjednodušují přístup přespolních.

Rekonverze tubusu větrné elektrárny na rozhlednu Nový Hrádek

Rozhledna na Šibeníku je součástí turistické trasy česko-polské Hřebenovky. Z důvodu přílišného hluku nikdy nedošlo ke spuštění prototypu větrné farmy z roku 1995.Požadavek na minimální náklady v následné architektonické soutěži snad přispěl k vítězství návrhu založeného na maximálním využití již odvedené práce. Na snaze dokomponovat nefunkční torzo minimálními prostředky do jednoho celku s novým výrazem. Tento přístup prostupoval celým projektem od celku po detail, například použitím renovovaného mobiliáře ze 60. let. Objem infocentra byl hmotově i provozně doplněn o nejnižší trakt do tvaru skalnatého výchozu. Spojovací lávka je zároveň výrazovým i provozním prvkem. Návštěvnická trasa vede přes infocentrum na galerii, kde je uvažováno výstavní využití, dále přes vyhlídkovou terasu a lávku na rozhlednu. Z kompozičních důvodů došlo k prodloužení rozhledny o technický nástavec s předpokladem obvyklého telekomunikačního využití. Původní tubus i transformovna zůstává v nové kůži stále čitelná. Vertikalita rozhledny má být ještě vyvážena horizontalitou nové aleje podél přístupové cesty.

První etapa dostavby a modernizace Oblastní nemocnice Náchod

Nový pavilon intenzivní medicíny centralizoval klíčové provozy nemocnice do jednoho místa a vytvořil tak nové jádro nemocnice, na které budou navazovat další pavilony, aniž by ovlivnily nové jádro nemocnice. Stavba tohoto pavilonu je prvním významným krokem od založení této nemocnice a zajišťuje její funkci v dalších minimálně 25 letech. Uvnitř se nachází několik zákrokových a operačních sálů, jednotka intenzivní péče a také lůžková část pro dlouhodobou rekonvalescenci.