Vyhledej
Šikovné nákupy
Jaroměřsko > Historie

Roky 1968-1970 dvorského skautingu

Sto let skautingu ve Dvoře Králové n. L.

Anička Kubíková / 2.09.2020
V letech 1968-1970 se již potřetí rozběhl dvorský skauting. Naši skauti byli bez majetku, materiálu k vedení oddílu a klubovny. Přesto se ale s nadšením pustili do obnovení své činnosti, která byla, jak se po srpnu 1968 ukázalo, opět jen dočasná.
 

FOTOGALERIE - Skauting 1968-1970 DKnL

Z iniciativy zakladatelů královedvorského skautingu S. Munzara a S. Veselého - Westona a posledního vůdce střediska z roku 1949, J. Šturmy – Mika se sešlo již 4. dubna 1968 130 dřívějších skautů a skautek spolu s novými zájemci na poradě v malém sále Hankova domu. Život skautský se opět, již potřetí, naplno rozběhl v našem městě. Již dvakrát jsme přišli o všechen majetek, nemaje klubovny ani potřebný materiál pro činnost oddílů, podařilo se získat O. Hakovi polorozpadlý altán v zahradě továrníka V. Zlatníka v Kotkově ulici. Z torza altánu vybudovali O. Hak, B. Káde a J. Šícha velmi rychle krásnou klubovnu pro 1. oddíl a 2. smečku vlčat a oddíl skautek. Některé oddíly se scházely v Domě mládeže v Kotkově ulici a zoologická zahrada nám propůjčila roubenku Šmídův dům v Přemyslově ulici. Náš skautský dům u Hartského potoka jsme díky neochotě soudruha Kučery ze správy spojů zpět nedostali a v době normalizace v roce 1977 ustoupila naše „bouda“ (jak jsme ji rádi nazývali) výstavbě nové školní jídelny. V krátké době po obnovení činnosti byl zorganizován kurz pro vedoucí a rádce, kterého se zúčastnilo 90 chlapců a dívek, který probíhal po dobu několika týdnů.

Pro část absolventů kurzu byl uspořádán v srpnu 1968 první tábor u rybníka Medlov. Nemohli jsme vybudovat tábor ze svých prostředků, neboť jsme již dvakrát přišli o svůj majetek, tak jsme si vybavení tábora půjčili od ZV ROH závodu Juta Bernartice.

Činnost celého našeho střediska po obnovení činnosti v roce 1968 byla velmi pestré. Zúčastnili jsme se svou skautskou expozicí místní výstavy k 50. výročí vzniku ČSR, uspořádali jsme opět po letech tradiční střediskové závody v Morseovce a Kimovce, uskutečnili jsme veřejnou Junáckou besedu ve velkém sále Hankova domu, která mělo veliký divácký ohlas a byla výbornou propagací skautingu v našem městě. 1.června 1969 jsme na Den dětí na podharťském fotbalovém hřišti uspořádali skautský den, kterému předcházel průvod městem. Na konci srpna jsme se zúčastnili tradičního Svojsíkova závodu hlídek v Trutnově. Naše dívčí hlídky se umístily na druhém a třetím místě a chlapecká se umístila na druhém, třetím, čtvrtém a šestém místě. Na krajském kole v září v Bělči n. O. se skauti umístili na pátém a skautky na sedmém místě.V září jsme také uspořádali veřejný táborový oheň na Zlatničce za velké účasti rodičů a příznivců Junáka. 17. ledna 1970 se konaly u nás vůdcovské zkoušky pro činovníky okresu Trutnov. Z našeho střediska tuto zkoušku složilo 12 skautů.

V květnu jsme ještě uspořádali Okresní kolo závodů Vlčat a Světlušek. Od 13. června do 5. července 1970 jsme uspořádali velkou skautskou výstavu k 50. výročí založení skautingu ve Dvoře Králové n.L. ve Šmídově domě, který jsme si museli sami opravit a připravit na výstavu. Zájem o výstavu byl u královedvorské veřejnosti značný. I přes krátké období tří let jsme uspořádali mnoho táborů. Na Medlově, v Běluni, v Jesenném a Lužanech,  kde se vystřídalo několik stovek dětí. V zimním období roku 1970 jsme uskutečnili velké střediskové závody v lyžařských disciplínách v bývalém Údolíčku. Závody proběhly v běhu na lyžích a ve sjezdu jak pro skauty a skautky, tak i pro vlčata a světlušky.  Již od srpna 1968 po  invazi vojsk Varšavské smlouvy do našeho státu, jsme tušili, že naše činnost je opět dočasná.  V červnu 1970 došlo tzv. sloučení dětských a mládežnických organizací, což pro nás de fakto znamenalo likvidaci skautské organizace, potřetí v historii byla násilím potlačena a to na dlouhých 20 let.  31.srpna 1970 jsme fakticky ukončili činnost na poslední skautské radě na Zlatničce. Někteří z nás byli později vyzýváni tehdejšími politickými pracovníky, abychom se zapojili do činnosti pionýrské organizace, ale protože v této organizaci byla prosazována výchova mládeže na politickém základě, tuto nabídku jsme odmítli.

Ing. Martin Stránský
Foto: archiv Skautského střediska

 

Související články
Roky 1920-1940 dvorského skautingu
Roky 1945-1950 dvorského skautingu
Roky 1989-2020 dvorského skautingu

 
 
Přečteno 98x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
InzerceVolná pracovní místa
Sociální pracovník (MěÚ Dvůr Kr. n. L. - OSPOD)

Sociální pracovník/ice (Domov důchodců DKnL)

Ředitel/ka (Vividus East, s.r.o.)

Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Metodik/metodička kvality (PS Dvůr Králové n. L.)


Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí