Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Doprava

Opravená silnice z Debrného na Vestřev (listopad 2023)

Redakce, / 13.11.2023, Dvůr Králové nad Labem
Více než půl roku byla letos uzavřená důležitá spojnice v regionu: úsek silnici II/325 z Debrného na Vestřev (km 33,251 - 35,757). Jedná se o důležitou spojnici Královédvorska s obcemi na Trutnovsku - Vrchlabí - Hostinné - Trutnov.

FOTOGALERIE - Rekonstrukce silnice Debrné - Vestřev


Tento úsek je označován jako 6. etapa dlouhodobého projektu opravy silnice II/325 Chlum - Velký Vřešťov - Mostek. Letos se opravoval v regionu ještě další úsek této silnice - v Dolní Brusnici.

Původně měly být stavební práce hotové do konce října 2023, byly však prodlouženy do 12. listopadu 2023. Uzavírka byla v letošní roce platná od 17. dubna 2023.

Viditelné proměny silnice

K rekonstrukci stávající silnice II/325 na Trutnovsku došlo v úseku od křižovatky se silnicí II/299 (místní část Debrné u Mostku), po křižovatku se silnicí I/16 v obci Dolní Olešnice (místní části Vestřev)
Několik let byl kvůli  na jednom úseku silnice zjednosměrněný průjezd kvůli nedostatečným šířkovým parametrům a únosnosti mostu ev. č. 325-015. Součástí rekonstrukce se tak stala výstavba nového mostu ev.č. 325-015 a zároveň i dvou nově navržených opěrných zdí podél toku řeky Labe. 
Projektové a stavební práce respektovaly dvoupruhové uspořádání a silnice byla vylepšena - rozšířena ve směrových obloucích. 
V rámci rekonstrukce komunikace došlo k rekonstrukci propustků a odvodnění, doplnění a modernizaci svislého a vodorovného dopravního značení, modernizaci bezpečnostních zařízení, rekonstrukci objektů a příslušenství. Pro chodce přibyl chodník jako součást opěrné zdi a také autobusové zastávky s odpovídajícím vodorovným značením. 

Celková cena rekonstrukce činí 138 543 058 Kč vč. DPH.

Zadání


Stávající vozovka vykazuje viditelné poruchy (trhliny), dochází k deformaci vozovky a k postupné ztrátě životnosti asfaltové vozovky a k další degradaci vozovkových vrstev. V některých řešených úsecích silnice je navržena kompletní plná výměna vozovkových vrstev. Rovněž stávající most ev.č. 325-015 nevyhovuje jak z hlediska šířkových parametrů, tak z hlediska únosnosti, proto bylo rozhodnuto o jeho kompletní přestavbě ve stávajícím místě včetně požadovaného rozšíření. Projektová dokumentace navrhuje sanace krajnic, ke kterým dochází zejména z důvodu podemílání silničního tělesa tokem Labe nebo nevhodného podloží vozovky v krajnici vozovky. Sanace představuje výstavbu dvou nových opěrných zdí (SO252 a SO253) podél toku a výměnu nevhodného podloží v tl. 0,5m za vhodný materiál dle ČSN 736133.

V rámci stavby nevzniknou žádné nové hospodářské sjezdy. Nedojde u nich k směrovým, výškovým ani šířkovým změnám, dojde pouze k obnově stávajícího povrchu, a to pouze v místě napojení na silnici II/325. Součástí stavby je též rekonstrukce silničního odvodnění a tím zajištění jeho správné funkčnosti. 


Veškeré stávající propustky (kromě konce úseku) pod silnicí II/325 budou nahrazeny novými ve stávajících místech. Nově budou propustky provedeny se šikmými čely, jinak k žádným změnám nedojde. Dále dojde k nahrazení dvou stávajících kanalizačních šachet a dvou uličních vpustí na začátku stavby. 
Nově bude doplněn propustek v km 4,970, tři horské vpusti a šest uličních vpustí. Nově budou také doplněny tři propustky pod sjezdy a to v km 5,432, km 6,284 a km 6,395. Součástí rekonstrukce odvodnění je také navrhovaná reprofilace příkopů, což znamená obnovení jejich tvaru dle ČSN 736101 (trojúhelníkový tvar) a prohloubení do takové míry, aby byl zajištěn plynulý odtok dešťových vod z komunikace.

V rámci zvýšení bezpečnosti pohybu chodců bude realizováno doplnění nástupišť autobusové zastávky Mostek, Debrné, mlýn a přístupových tras k těmto nástupištím, dále doplnění dělícího ostrůvku v místě přechodu pro chodce. Zvýšení bezpečnosti silničního provozu bude také dosaženo doplněním bezpečnostního zařízení. Jedná se zejména o doplnění silničních svodidel podél toku Labe a dále pak směrových sloupků. Trvalé svislé dopravní značení bude obnovenou pouze v rozsahu stávajícího, dojde pouze k doplnění dopravního zařízení Z3 v zatáčkách o malých poloměrech. Vodorovné dopravní značení bude provedeno nově s dělící čarou v celé délce úseku.


Kateřina Sekyrková
Zdroj: Údržba silnic KHK, úřední deska mudk.cz

Související články
Prodloužení uzavírky silnice Debrné - Vestřev do 12. listopadu 2023
Uzavírka úseku silnice Zálesí - Dvůr Králové (9. května - 23. července 2023)
Uzavírka silnice v Dolní Brusnici byla prodloužena do 9. listopadu
Silnici na Zálesí čeká další etapa oprav v roce 2024
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 1264x
 
22.07.2024 - Pozor na odkloněnou trasu na železniční trati Prahy - Hradec Králové - Trutnov: rychlíky linky R10 budou během plánované výluky zastavovat místo stanice Praha-Libeň ve stanici Praha-Vysočany od úterý 16. července nepřetržitě do soboty 24. srpna 2024.
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Kalendář akcí
23.07.2024 18:00 - 23.07.2024 22:00
NáChodka turnaj v šipkách
23.07.2024 18:00 - 23.07.2024 22:00
NáChodka turnaj v šipkách
24.07.2024 15:45 - 24.07.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku
25.07.2024 13:00 - 25.07.2024 15:30
Workshop - praktická ukázka malování na sklo
25.07.2024 15:45 - 25.07.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi