Vyhledej
Šikovné nákupy
Jaroměřsko > Služby občanům > Politika

Participativní rozpočet si ve Dvoře Králové letos rozdělí jen zastupitelé, občané musí počkat na další kolo

Vedení města samo určilo, kdo se může zapojit do pilotního kola participativního rozpočtu: občané to nejsou.

Redakce / 25.03.2021, Dvůr Králové nad Labem
Velmi netradiční řešení pilotního kola participativního rozpočtu připravilo vedení města Dvůr Králové nejen svým občanům, ale také zastupitelům, se kterými tento postup ani nekonzultovalo. Přitom právě vyhlášený pilotní ročník je na nich závislý.
 

Splněný bod volebního programu

Participativní rozpočet (dále PaR) byl jeden z bodů volebního programu hnutí ANO ve Dvoře Králové. Připomněla jim to v polovině jejich druhého volebního období na záříjovém zasedání zastupitelstva města aktivní občanka. A bylo to na poslední chvíli: úspěšný PaR potřebuje více než jeden ročník a další volby jsou v roce 2022. 

Na prosincovém zastupitelstvu (12. prosince 2020) byl již PaR součástí rozpočtu (250 tisíc Kč) a místostarostka Jiřičková k tomu řekla: “Je to zatím malá částka rozpočtu, která podle určitých pravidel bude určena k tomu, aby si sami občané města připravili nějaký projekt, podali ho a získali pro něj podporu. My jsme teď na začátku, máme částku, máme nějakou představu o tom, jak by to mělo vypadat. Měli bychom se o tom bavit na radě ve středu, abychom si řekli, co a jak, a abychom vlastně pravidla posléze zveřejnili a aby na to bylo dost času.”

Zejména aktivní občané se tak těšili na možnost zapojit se do rozhodování o realizovaných projektech ve městě a čekali na další informace. 

Co je to participativní rozpočet

Je to způsob zapojení občanů do rozhodování o rozvoji a vybavení své obce. V PaR si mohou sami navrhnout, jak život ve městě vylepšit. Své návrhy konzultují s odpovědnými úředníky a po splnění všech pravidel je pošlou do boje o hlasy ostatních občanů. Hlasováním si občané sami zvolí, jaký návrh se jim nejvíce líbí. Zastupitelstvo předem na tyto návrhy vymezí část peněz z ročního rozpočtu. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy. Výsledkem PaR je hlasování a poté realizace navrhovaných a vítězných projektů samotných občanů a jejich užívání občany. 


Pilotní ročník

První informace o plánovaném PaR se objevily v krátkém sdělení až v březnovém čísle NKR (radniční zpravodaj). V pár větách tisková mluvčí seznámila čtenáře s faktem, že pilotní projekt bude jen pro zastupitele. Samotní zastupitelé se o tom většinou dozvěděli jen o pár dnů dříve z emailu, který jim rozeslala místostarostka Alexandra Jiřičková v neděli 28. února před 22. hodinou. “Máte nápad, jak zlepšit život ve Dvoře Králové nad Labem? Víte o projektu, který by udělal radost vám i dalším občanům města? Pokud ano, nyní máte šanci projekt podat. Po kontrole a zveřejnění z nich občané vyberou v pilotním kole hlasování ty, které budou ještě v letošním roce ve městě realizovány,” vybídla zastupitele k podávání návrhů do PaR do konce dubna 2021


Porcování medvěda

Proč nekonzultovala paní místostarostka tuto variantu se všemi zastupiteli? “Participativní rozpočet a příslušná pravidla byla projednána s radními, s ostatními zastupiteli jsme je chtěli projednat na pracovních schůzkách zastupitelů, které se však vzhledem k epidemické situaci zatím neuskutečnily,” odpověděla místostarostka Jiřičková na náš dotaz. 

Odložení březnového zasedání zastupitelstva, které s pracovními schůzkami zastupitelů úzce souvisí, bylo oznámeno v pondělí 8. března, tedy 8 dnů před jeho konáním. V době, kdy v online formě již běžně probíhají nejen zasedání zastupitelstva, ale i jednání rady a komisí rady, je s podivem, že je problém svolat zastupitele kvůli projednávání zcela nového projektu, který navíc bude v pilotním ročníku závislý jen na jejich účasti. 


První ročník

Pravidla, způsob navrhování a hlasování má vedení naplánováno zveřejnit až 15. dubna 2021 na nově vzniklém webu PaR a v dalším čísle radničního zpravodaje (vychází na začátku dubna). Pro občany se prý spustí PaR (“1. ročník”) až během druhého čtvrtletí letošního roku. Jedná se však o PaR na rok 2022. Návrhy mají občané zasílat do konce července 2021. Slíbený je 1 milion Kč, který však zatím nikdo oficiálně neschválil a vedení o tom se zastupiteli také nediskutovalo. Také samotní občané stále čekají na odpovídající komunikaci. Zkušenosti jiných měst mluví o ideálně půlroční intenzivní přípravě pro spuštění PaR v prvním ročníku. 

Přemýšleli jste o tom, že by radní či zastupitelé byli naopak vyloučeni z dalšího ročníku PaR?,” zeptali jsme se paní Jiřičkové. 

Ne. Navrhovat projekty a pak o nich hlasovat budou moci občané Dvora Králové nad Labem starší 15 let, mezi které zastupitelé neoddiskutovatelně patří. Jestli však této možnosti využijí a do participativního rozpočtu se zapojí, bude zcela na nich," odpověděla místostarostka města Dvůr Králové n. L.


Skutečná role zastupitele

Dle námi oslovených odborníků i zkušených zástupců z ostatních měst se v případě omezení navrhovatelů na zastupitele jedná o velmi zvláštní formu participativního rozpočtu, se kterou se ještě nesetkali. Nikoho z nich by nenapadlo odebrat občanům jejich roli v PaR - protože ta je klíčová. Ačkoliv není obvykle zastupitel vyjmut ze seznamu navrhovatelů, předpokládá se, že roli navrhovatele a předkladatele potřeb občanů již zastupitel plní i bez PaR. Zastupitelé mají již v rámci svých kompetencí možnost předkládání návrhů zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva a komisím. Což mohou být i jejich nápady na vylepšení života občanů v dané obci. Nemusí (a neměli by) čekat na vyhlášení PaR. Přesto se na svoji účast v PaR pár dvorských zastupitelů těší a plánují tuto příležitosti využít.


Předvolební dárek

Dvůr Králové je tak příkladem nejen nepochopení skutečné funkce participativního rozpočtu, ale také skutečné role zastupitelů. Zastupitelé ve Dvoře Králové necelý rok a půl před komunálními volbami dostávají možnost prosadit si svůj návrh přes PaR, který je primárně určen všem občanům. Právě návrhy z tohoto pilotního projektu se pravděpodobně stačí realizovat do voleb v roce 2022. To se může hodit. Návrhy z opravdového prvního ročníku PaR mají menší pravděpodobnost, že se stihnou zrealizovat do termínu voleb (ještě není znám). 

Každý zastupitel může na svůj projekt využít celou částku pilotního PaR - tedy 200 tisíc Kč.  Je tak možné, že se realizuje jen jedna věc, pokud v pravidlech nebude tato částka snížena např. na 80 tisíc Kč tak, aby se v pilotním roce realizovalo více návrhů. Například v 10tisícovém Lanškrouně, kterým se Dvůr Králové inspiruje, stačilo v 2. ročníku tamního PaR vítěznému projektu k realizaci 175 hlasů. To by pro některé dvorské zastupitele nemusel být (dle síly jejich komunikačních kanálů) problém. A pokud se PaR zúčastní sami členové vedení města, tak v tu chvíli již PaR není nic jiného než známé porcování medvěda. Sice malého, ale pro ztrátu důvěry občanů v podobně přínosné projekty to stačit může.

Právě důvěra občanů v úřady, zlepšení vzájemné komunikace a vyslyšení jejich potřeb má být největším přínosem participativního rozpočtu. Pilotní projekt ve Dvoře Králové tuto hlavní roli PaR neplní. Ve dvorské formě jen posílí roli zastupitelů, případně přičte volební body jen jednomu z nich, třeba i členovi vedení města.

V následujících článcích vás budeme informovat o historii PaR a zkušenostech s tímto projektem v jiných městech nejen rámci ČR.

Kateřina Sekyrková


 

Související články
V participativním rozpočtu vítězí potřeby a hlasy občanů, politici mají jiné nástroje

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 599x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
InzerceVolná pracovní místa
Učitelé II. stupeň ZŠ (ZŠ Sch. sady, DKnL)

Vedoucí sociálních služeb (Domov sv. Josefa, Žireč)

Všeobecná zdravotní sestra (Léčebna zr. vad, DKnL)

Učitel II. stupeň ZŠ - aprobace M (ZŠ Bílá Třemešná)

Kuchař/ka (Domov důchodců)

Technolog (JUTA, a.s. DKnL)


Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí