Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Služby občanům > Práce

Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici 

odborného referenta (odborné referentky) 
na úseku živnostenské kontroly odboru obecního živnostenského úřadu MěÚ Dvůr Králové n. L. 


Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou s předpokládaným nástupem v červnu 2019, případně dle dohody. 
K náplni práce bude patřit agenda kontrolní činnosti na úseku živnostenského podnikání vč. řešení přestupků na úseku podnikání. 

Zájemci o toto pracovní místo mohou zasílat své přihlášky do pátku 31. května 2019, 12:00 hod. na adresu sekretariátu tajemníka úřadu. 
Více informací o náležitosti přihlášky je níže v článku. 

Popis pozice


Odborný referent / odborná referentka 
na úseku živnostenské kontroly odboru obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem

druh práce: odborný referent – odborná referentka 
místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem 
platová třída*: 10. třída 
pracovní poměr: na dobu určitou 
termín nástupu: červen 2019, případně dle dohody 

Předpoklady: 
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky: 
dosažené vzdělání: VOŠ nebo VŠ - nejlépe veřejnosprávní činnost 
znalosti oboru: problematiky živnostenského podnikání, kontrolní činnost 
znalosti právních předpisů: 
- zákon o obcích 
- zákon o ochraně osobních údajů a o svobodném přístupu k informacím 
- zákon o živnostenském podnikání 
- kontrolní řád 

Uvítáme:
- praxe v oblasti veřejné správy 

Nabízíme: 
zajímavou práci v přátelském kolektivu,  benefity dle sociálního fondu,  příspěvek na penzijní připojištění 

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 
 dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),  znalosti o regionu,  ochota se dále vzdělávat,  umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti),  řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo

Osobnostní předpoklady:  rozhodnost, vysoká odolnost proti stresu,  aktivnost a výkonnost ,  organizační schopnosti

Náplň práce:  zajišťuje odborné práce na úseku živnostenského podnikání – kontrolní činnost,  řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání a příprava rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností podle živnostenského zákona a zvláštních právních předpisů včetně návrhu opatření,  provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, o spotřebních daních, o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době a další právní předpisy,  zajišťuje výkon státní správy na úseku podnikání v zemědělství včetně kontrolní činnosti

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí odboru Hana Pokorná, č. tel. 499318118. 

Přihlášky


Uzávěrka přihlášek: 31.05.2019, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – referent OŽÚ - neotvírat“. 

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: 

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Ondřej Kudrnáč tajemník MěÚ nám. T. G. Masaryka čp. 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

Náležitostí přihlášky jsou:
 jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jdeli o cizího státního občana, uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu, datum a podpis zájemce. 

K přihlášce připojte: 
 motivační dopis,  strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). 
Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem. 
 ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,  osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,  podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas k jejich zpracování a uchování“. 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. 
Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.  

 

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
 
 
Přečteno 1098x
 
 
Hodnocení článku:
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.
29.04.2020 - Od 1. května se otevírají informační centra národních parků a jeskyní v ČR.
29.04.2020 - V sezoně 2019/2020 vynaložil Královéhradecký kraj na údržbu svých silnic necelých 116 milionů korun, což je nejméně za posledních sedm let. Oproti plánu kraj ušetřil 45 milionů korun.

Volná pracovní místa
Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Vedoucí ODP (Město Dvůr Králové n. L.)

Vedoucí OŽP (MěDvůr Králové n. L.) 

Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí