Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Doprava > aktuálně

Stavba úseku D11 z Trutnova k hranicím začne již letos

Redakce / 24.01.2023, Trutnovsko a Úpicko
Největší investiční soutěží ŘSD za posledních 10-15 let se stane úsek D11 na Trutnovsku. Jedná se o jednu z nejkomplikovanějších staveb kvůli tunelům a mostním konstrukcím.

Detailní popis náročnosti této stavby je zde

Na konci roku 2022 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby za 13 mld Kč. Během léta by měly být známy výsledky, kdo úsek Trutnov-státní hranice s Polskem postaví. 

Kvůli častým dotazům ohledně výstavby D11 k hranicím nejen z řad veřejnosti, ale také zástupců malých obcí, se sešli 24. ledna 2023 v Trutnově starostové dotčených obcí a zástupci ŘSD. 

Díky tomuto setkání víme, že 

  • V průběhu roku 2023 chce ŘSD získat všechna stavební povolení na hlavní trasu.
  • Samotná stavba by tak mohla být zahájena už na konci letošního roku. Harmonogram je plánován na 42 měsíců, dokončení se tedy předpokládá v roce 2027. 
  • Už v tuto chvíli probíhají přípravné práce, jako například kácení stromů, a na jaře se začne s archeologickým průzkumem.
  • Úsek k hranici je rozdělen na dvě části. První, který bude přímo napojen na polskou S3, bude dlouhý 3 km a jeho výstavba potrvá 18 měsíců. Dokončen by měl být v roce 2025. Druhý, vedoucí do Stříteže u Trutnova, by měl být hotov o 2 roky později.
  • Příští rok ŘSD začne se stavbou komunikace v Elektrárenské ulici v Trutnově, která společně s komunikací v Ječné ulici vytvoří obchvat centra Poříčí

ŘSD informovalo již v prosinci o zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby příhraničního úseku dálnice D11 směrem od Trutnova na státní hranice s Polskem. Jedná se o čtyřpruhovou dálnici s celkovou délkou 21,175 km.

Stav příprav

V 10/2020 byly zahájeny výkupy pozemků. K 11/2022 bylo podepsáno 87% kupních smluv (celkem je nutné vypořádat 171 listů vlastnictví). Všechny geometrické plány jsou vyhotoveny a zapsány do katastru nemovitostí. 

Jsou vypracovány znalecké posudky na zapsané GP, které stanoví cenu vykupovaných pozemků.  

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo vypsáno v prosinci 2022. 

Bohužel výstavba úseků D11 od Jaroměře k Trutnovu je nebo byla odkládána z důvodu problémů s vykupováním pozemků. Příkladem je řešení výkupu pozemků s panem Holubcem, který je vlastní v Hajnici. 

Zdroj: ŘSD, město Trutnov


Související články
Pan Holubec odmítl řešení ŘSD ohledně jeho požadavků
Staví se nové obchvaty: 2. září začali v Nové Pace, 22. září se chystají v Jaroměři
Cesta do hor bez čekání: nové mosty na cestě do Pece jsou již v provozu
Detaily stavby D11 k hranicím: terén překonají mosty a tunely
Hejtman jako mediátor k jednáním s účastníkem řízení ve věci D11
Výstavbu D11 k hranicím komplikuje námitka poražené firmy
Související odkazy
Infoleták D11 Trutnov - hranice
 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 2329x